Notariusz
Beata Zwiernik - Adamiszyn

Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej
w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z ustawą z z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Art. 79. Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne;

1a. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

2. sporządza poświadczenia;

3. doręcza oświadczenia;

4. spisuje protokoły;

5. sporządza protesty weksli i czeków;

6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dni urzędowania: od poniedziałku do piątku
Godziny urzędowania:  9.00 - 16.00 (możliwe inne terminy, po wcześniejszym umówieniu)